فارسی ششم ابتدایی زنگ انشاء

حجم فایل : 2.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا فارسی ششم ابتدایی زنگ انشاء سلمان هراتی : ( 1338 – 1365 ه . ش )
سلمان قنبر هراتی (آذر پاد ) در روستای « مرزدشت ، تنکابن » و در خانواده ای مذهبی بدنیا آمد . از سال 1352 به نوشتن روی آورد و سرودن شعر را آغاز کرد . او در یکی از روستاهای تنکابن به کار تدریس مشغول بود . وی با شعر ارزشی انقلاب ، پیوندی ناگسستنی داشت . صمیمیت و سادگی در اشعاد او موج می زد .
از سلمان هراتی سه مجموعه به نام های «از این ستاره » و «از آسمان سبز » و «دری به خانه خورشید » به چاپ رسیده است . سلمان در ششم آبان 1365 در راه حال رفتن به مدرسه بر اثر تصادف جان باخت .
آرامگاه وی در حولی شهر تنکابن قرار دارد. شعر در قالب نیمایی یا نو تشبیه: مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیزی دیگر را تشبیه می گویند..
تشبیه یکی از ابزارهای است که نوشته ها را زیبا و اثر گذار می کند و ذهن را به پویایی و آفرینش نزدیک می سازد.
مثال: شهدا خورشیدند: شهدا مانند خورشید روشن کننده راه مردم هستند. آشنایی با مفهوم تشبیه هر تشبیه دارای 4 رکن است:
1-طرف اول(مشبه) چیزی یا کسی که آن را به چیز دیگر تشبیه می کنیم
2-طرف دوم تشبیه(مشبه به) چیزی یا کسی که مشبه را به آن مانند می کنیم
3-ادات تشبیه: کلمه های مثل ، مانند، چون، همچون،که نشان دهنده ارتباط بین مشبه و مشبه به است
4-وجه تشبیه: ویژگی یا ویژگیهای مشترک بین مشبه و مشبه به است.
مثال: شهید چون شقایق سرخ است.
مشبه ادات مشبه به وجه شبه ارکان تشبیه تشبیهات شعر زنگ انشاء ابو حامد محمد غزالی ( 505 – 450 ه . ق . )
امام محمد بن محمد غزالی از دانشمندان معروف دوره سلجوقی است . وی در فقه و حکمت و کلام ، سرآمد روزگار خویش بود .
پدرش مردی بافنده بود و برخی لقب غزالی را به مناسبت پیشروی او می دانند . وی به مدت پنج سال در مدرسه نظامیه تدریس می کرد . از آثار او می توان به کیمیای سعادت ، نصیحه الملوک و احیاء علوم الدین اشاره کرد .
کتاب کیمیای سعادت درباره اصول دین اسلام است و در اواخر قرن پنجم هجری نوشته شده است . پایان...